trang-banner - 1

Văn hoá

Văn hóa công ty

Các giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Thiết bị điện tử Tứ Xuyên Junhengtai là "đổi mới, xuất sắc, đôi bên cùng có lợi, liêm chính".Cụ thể, công ty tuân thủ văn hóa doanh nghiệp như sau:

Sự đổi mới

Tích cực đón nhận những thay đổi, lấy sự đổi mới độc lập làm biểu tượng, không ngừng phá vỡ xiềng xích, đón nhận những thay đổi, khám phá những công nghệ tiên tiến và tiếp tục cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

Cứ cố gắng cải thiện

Theo đuổi sự xuất sắc với các sản phẩm hạng nhất, công nghệ hạng nhất, dịch vụ hạng nhất và quản lý hạng nhất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và trình độ kỹ thuật, đồng thời tuân thủ định hướng theo nhu cầu của khách hàng.

Đôi bên cùng có lợi

coi trọng sự tương tác với khách hàng, nhân viên, đối tác và tất cả các bên trong xã hội, và cố gắng đạt được một tình huống đôi bên cùng có lợi.Tuân thủ nguyên tắc "khách hàng là trên hết, hợp tác trung thực", hợp tác chuyên sâu, cùng có lợi, để đạt được sự hợp tác liên tục, ổn định và lành mạnh với khách hàng.

Chính trực

Trong văn hóa doanh nghiệp, Công ty TNHH Thiết bị điện tử Tứ Xuyên Junhengtai nhấn mạnh việc xây dựng tính chính trực, có trách nhiệm với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông và xã hội, đồng thời duy trì các hoạt động trao đổi và hợp tác cởi mở và minh bạch, nhờ đó giành được sự công nhận và tin tưởng của mọi người. khách hàng.

Nhìn chung, văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Thiết bị điện tử Tứ Xuyên Junhengtai thể hiện tinh thần tích cực, dám nghĩ dám làm và giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện tầm nhìn và sự sáng tạo của công ty, đồng thời phản ánh sự ổn định và trưởng thành của công ty.